МЕНИ
ЗАТВОРИ

Провера знања

Распоред одржавања провере знања свих наставника, по одељењима, за школску 2023/2024. годину

Распоред контролних и писмених задатака дат је по редоследу радних недеља по школском календару.
Недеље у којима ће се одржати контролни задаци обележени су црном бојом, а писмени црвеном.
II/1 II/2 III/1 III/2 IV/1 II/IV
V/1 VI/1 VI/2 VII/1 VII/2 VIII/1