!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xHTML/DTD/xHTML-transitional.dtd"> VI/1
МЕНИ
ЗАТВОРИ

VI/1

Распоред одржавања провере знања за одељење VI/1

Распоред контролних и писмених задатака дат је по редоследу радних недеља по школском календару. Недеље у којима ће се одржати контролни задаци обележени су црном бојом, а писмени црвеном.
Оливера обрадовић
Српски језик и књижевност
IX X XI XII I II III IV V VI
10. 18. 28. 32.
Математика
IX X XI XII I II III IV V VI
12. 19. 28. 36.
Милица Милосављевић
Енглески језик
IX X XI XII I II III IV V VI
7. 13. 26. 33.
Драгана Мамузић Недељковић
Руски језик
IX X XI XII I II III IV V VI
9. 16. 25. 32.