!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xHTML/DTD/xHTML-transitional.dtd"> VI/1
МЕНИ
ЗАТВОРИ

VI/1

Распоред одржавања провере знања за одељење VI/1

Распоред контролних и писмених задатака дат је по редоследу радних недеља по школском календару. Недеље у којима ће се одржати контролни задаци обележени су црном бојом, а писмени црвеном.
Дарка Љешњак
Српски језик и књижевност
IX X XI XII I II III IV V VI
5. 10. 13. 15.
17.
28. 31.
36.
32.
38.
Математика
IX X XI XII I II III IV V VI
7. 12. 16.
18.
21. 27. 30. 36.
Биологија
IX X XI XII I II III IV V VI
9. 15. 22. 26. 35.
Географија
IX X XI XII I II III IV V VI
9. 18. 28. 30.
Историја
IX X XI XII I II III IV V VI
10. 13. 23. 36.
Физика
IX X XI XII I II III IV V VI
14. 27.
Милица Милосављевић
Енглески језик
IX X XI XII I II III IV V VI
7. 14. 33. 37.
Драгана Мамузић Недељковић
Руски језик
IX X XI XII I II III IV V VI
8. 15. 24. 31.