МЕНИ
ЗАТВОРИ

VI/1

Распоред одржавања провере знања за одељење VI/1

Распоред контролних и писмених задатака дат је по редоследу радних недеља по школском календару. Недеље у којима ће се одржати контролни задаци обележени су црном бојом, а писмени црвеном.
Гордана Рајић Ђурковић
Српски језик и књижевност
IX X XI XII I II III IV V VI
2.
5.
12. 10. 17.
18.
21. 27. 31. 34.
36.
Математика
IX X XI XII I II III IV V VI
2. 7. 12. 15.
18.
21. 27. 30. 35.
36.
Историја
IX X XI XII I II III IV V VI
8. 14. 21. 29. 36.
Географија
IX X XI XII I II III IV V VI
9. 13. 17. 27. 35.
Биологија
IX X XI XII I II III IV V VI
9. 15. 20. 26. 30.
физика
IX X XI XII I II III IV V VI
6. 13. 20. 27. 32.
Драгана Мамузић Недељковић
Руски језик
IX X XI XII I II III IV V VI
8. 15. 24. 32.
Ангелина Анић
Енглески језик
IX X XI XII I II III IV V VI
10.
13.
28. 33.