!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xHTML/DTD/xHTML-transitional.dtd"> IV/1
МЕНИ
ЗАТВОРИ

IV/1

Распоред одржавања провере знања за одељење IV/1

Распоред контролних и писмених задатака дат је по редоследу радних недеља по школском календару. Недеље у којима ће се одржати контролни задаци обележени су црном бојом, а писмени црвеном.
ана дромњаковић
Српски језик
IX X XI XII I II III IV V VI
5. 9. 14. 18. 23. 28. 34. 27.
Математика
IX X XI XII I II III IV V VI
7.
9.
12. 16. 20. 23. 29. 36. 38.
Природа и друштво
IX X XI XII I II III IV V VI
7. 35.
Милица Милосављевић
Енглески језик
IX X XI XII I II III IV V VI
10. 17. 24. 31. 38.