МЕНИ
ЗАТВОРИ

IV/2

Распоред одржавања провере знања за одељење IV/2

Распоред контролних и писмених задатака дат је по редоследу радних недеља по школском календару. Недеље у којима ће се одржати контролни задаци обележени су црном бојом, а писмени црвеном.
Марина Цикуша
Српски језик
IX X XI XII I II III IV V VI
8. 17. 27. 35.
Математика
IX X XI XII I II III IV V VI
10. 19. 30. 35.
Милица Милосављевић
Енглески језик
IX X XI XII I II III IV V VI
10. 17. 24. 31. 38.