!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xHTML/DTD/xHTML-transitional.dtd"> V/1
МЕНИ
ЗАТВОРИ

V/1

Распоред одржавања провере знања за одељење V/1

Распоред контролних и писмених задатака дат је по редоследу радних недеља по школском календару. Недеље у којима ће се одржати контролни задаци обележени су црном бојом, а писмени црвеном.
Мехо Шутковић
Српски језик и књижевност
IX X XI XII I II III IV V VI
8. 12. 17. 27. 34.
Математика
IX X XI XII I II III IV V VI
13. 18. 22.
24.
32.
30.
37.
Биологија
IX X XI XII I II III IV V VI
9. 15. 23. 28.
Географија
IX X XI XII I II III IV V VI
12. 35.
Техника и технологија
IX X XI XII I II III IV V VI
26.
Милица Милосављевић
Енглески језик
IX X XI XII I II III IV V VI
7. 13. 26. 32.
Драгана Мамузић Недељковић
Руски језик
IX X XI XII I II III IV V VI
13. 20. 25. 32.