МЕНИ
ЗАТВОРИ

V/1

Распоред одржавања провере знања за одељење V/1

Распоред контролних и писмених задатака дат је по редоследу радних недеља по школском календару. Недеље у којима ће се одржати контролни задаци обележени су црном бојом, а писмени црвеном.
Марина Вујановић
Српски језик и књижевност
IX X XI XII I II III IV V VI
6. 20. 17. 27. 30. 34.
Математика
IX X XI XII I II III IV V VI
9. 12. 19. 25.
26.
35.
Биологија
IX X XI XII I II III IV V VI
13. 20. 34.
Географија
IX X XI XII I II III IV V VI
9. 33.
Историја
IX X XI XII I II III IV V VI
9. 37.
Драгана Мамузић Недељковић
Руски језик
IX X XI XII I II III IV V VI
4. 24. 33.
Ангелина Анић
Енглески језик
IX X XI XII I II III IV V VI
10.
13.
28. 36.