МЕНИ
ЗАТВОРИ

VII/1

Распоред одржавања провере знања за одељење VII/1

Распоред контролних и писмених задатака дат је по редоследу радних недеља по школском календару. Недеље у којима ће се одржати контролни задаци обележени су црном бојом, а писмени црвеном.
Ивана Мрвошевић
Српски језик и књижевност
IX X XI XII I II III IV V VI
7.
9.
17. 28. 35.
Математика
IX X XI XII I II III IV V VI
12. 20. 23. 28. 36.
Биологија
IX X XI XII I II III IV V VI
13. 30.
Физика
IX X XI XII I II III IV V VI
12. 32.
Хемија
IX X XI XII I II III IV V VI
24.
Драгана Мамузић Недељковић
Руски језик
IX X XI XII I II III IV V VI
7. 13. 23. 33.
Ангелина Анић
Енглески језик
IX X XI XII I II III IV V VI
10.
13.
28. 33.