!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xHTML/DTD/xHTML-transitional.dtd"> VIII/1
МЕНИ
ЗАТВОРИ

VIII/1

Распоред одржавања провере знања за одељење VIII/1

Распоред контролних и писмених задатака дат је по редоследу радних недеља по школском календару. Недеље у којима ће се одржати контролни задаци обележени су црном бојом, а писмени црвеном.
Гордана Рајић Ђурковић
Српски језик и књижевност
IX X XI XII I II III IV V VI
3. 6. 16. 24. 26. 29. 34.
Математика
IX X XI XII I II III IV V VI
3. 8.
10.
18. 23.
27.
34.
Биологија
IX X XI XII I II III IV V VI
5. 11. 18. 23. 28. 36.
Географија
IX X XI XII I II III IV V VI
8. 16. 28. 34.
Историја
IX X XI XII I II III IV V VI
2. 13. 26. 34.
Физика
IX X XI XII I II III IV V VI
6. 10. 17. 28. 34.
Хемија
IX X XI XII I II III IV V VI
7. 18. 27. 35.
Ангелина Анић
Енглески језик
IX X XI XII I II III IV V VI
Драгана Мамузић Недељковић
Руски језик
IX X XI XII I II III IV V VI
8. 15. 23. 31.