!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xHTML/DTD/xHTML-transitional.dtd"> VIII/1
МЕНИ
ЗАТВОРИ

VIII/1

Распоред одржавања провере знања за одељење VIII/1

Распоред контролних и писмених задатака дат је по редоследу радних недеља по школском календару. Недеље у којима ће се одржати контролни задаци обележени су црном бојом, а писмени црвеном.
Марина Вујановић
Српски језик и књижевност
IX X XI XII I II III IV V VI
7.
9.
14. 15. 21. 28. 32. 33.
Математика
IX X XI XII I II III IV V VI
8.
10.
13. 18. 23. 27. 31. 34.
Биологија
IX X XI XII I II III IV V VI
5. 11. 23. 35.
Географија
IX X XI XII I II III IV V VI
7. 16. 22. 35.
Историја
IX X XI XII I II III IV V VI
8. 17. 24. 34.
Физика
IX X XI XII I II III IV V VI
6. 12. 27. 33.
Хемија
IX X XI XII I II III IV V VI
9. 18. 28. 36.
Милица Милосављевић
Енглески језик
IX X XI XII I II III IV V VI
6. 14. 25. 31.
Драгана Мамузић Недељковић
Руски језик
IX X XI XII I II III IV V VI
10. 16. 24. 33.