МЕНИ
ЗАТВОРИ

VIII/1

Распоред одржавања провере знања за одељење VIII/1

Распоред контролних и писмених задатака дат је по редоследу радних недеља по школском календару. Недеље у којима ће се одржати контролни задаци обележени су црном бојом, а писмени црвеном.
Александра Тасић
Српски језик
IX X XI XII I II III IV V VI
4.
5.
6. 16. 20. 25.
27.
30. 33.
34.
33.
Математика
IX X XI XII I II III IV V VI
9. 16. 25. 36.
Хемија
IX X XI XII I II III IV V VI
16. 34.
Руски језик
IX X XI XII I II III IV V VI
7. 15. 23. 31.