МЕНИ
ЗАТВОРИ

VI/2

Распоред одржавања провере знања за одељење VI/2

Распоред контролних и писмених задатака дат је по редоследу радних недеља по школском календару. Недеље у којима ће се одржати контролни задаци обележени су црном бојом, а писмени црвеном.
Мина Богдановић Лишанчић
Српски језик и књижевност
IX X XI XII I II III IV V VI
9. 15. 28. 34.
Математика
IX X XI XII I II III IV V VI
6.
9.
15. 21. 30. 37.
Биологија
IX X XI XII I II III IV V VI
5. 20. 37.
Географија
IX X XI XII I II III IV V VI
37.
Физика
IX X XI XII I II III IV V VI
9. 23. 32.
Драгана Мамузић Недељковић
Руски језик
IX X XI XII I II III IV V VI
8. 15. 24. 32.
Милица Милосављевић
Енглески језик
IX X XI XII I II III IV V VI
7. 13. 26. 32. 38.