!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xHTML/DTD/xHTML-transitional.dtd"> II/IV
МЕНИ
ЗАТВОРИ

II/IV

Распоред одржавања провере знања за одељење II/IV

Распоред контролних и писмених задатака дат је по редоследу радних недеља по школском календару. Недеље у којима ће се одржати контролни задаци обележени су црном бојом, а писмени црвеном.
Александра Николић
Српски језик - II разред
IX X XI XII I II III IV V VI
10. 14. 27. 34.
Српски језик - IV разред
IX X XI XII I II III IV V VI
5. 7. 15.
18.
23. 28. 34.
7.
Математика - II разред
IX X XI XII I II III IV V VI
9. 16. 24. 36.
Математика - IV разред
IX X XI XII I II III IV V VI
27.
9.
16. 20. 24. 29. 36. 38.
Свет око нас - II разред
IX X XI XII I II III IV V VI
7. 35.
Природа и друштво - IV разред
IX X XI XII I II III IV V VI
7. 35.
Милица Милосављевић
Енглески језик - II разред
IX X XI XII I II III IV V VI
7. 15. 23. 30. 38.
Енглески језик - IV разред
IX X XI XII I II III IV V VI
9. 17. 24. 31. 38.