МЕНИ
ЗАТВОРИ

Кућни ред

Кућни ред

Кућни ред школе обухвата одредбе које регулишу: време доласка ученика у школу, трајање наставних часова и одмора, распоред звоњења, дужности редара (дежурног наставника), радно време секретаријата школе, обавезе странака и родитеља који проистичу из задатака у вези са извршењем прописа у области: пријема и кретања других лица у школи, односа родитеља према особљу школе, као и остале одредбе које обезбеђују адекватне услове за рад у школи.

Правила понашања

  • ученик је дужан да поштује правила школског живота и реда, појединачне одлуке органа школе, да се придржава прописа и чува углед ученика и школе;
  • ученици долазе у школи 15 мунута пре почетка наставе;
  • по доласку у школу, радници за превоз и негу деце уводе ученике у учионицу и воде бригу о деци до доласка наставника или стручног сарадника;
  • за време трајања великог одмора, родитељи који желе могу да уђу у учионицу и буду са својим дететом;
  • за време извођења наставе, родитељима није дозвољено кретање по просторијама школе.

Распоред звоњења

ПРВА СМЕНА ДРУГА СМЕНА
1.час 8.30 - 9.00 13.00 - 13.30
2.час 9.05 - 9.35 13.35 - 14.05
3.час 9.55 - 09:25 14.25 - 14.55
4.час 10.30 - 11.00 15.00 - 15.30
5.час 11.05 - 11.35 15.35 - 16.05