МЕНИ
ЗАТВОРИ

Кућни ред

Кућни ред

Кућни ред школе обухвата одредбе које регулишу: време доласка ученика у школу, трајање наставних часова и одмора, распоред звоњења, дужности редара (дежурног наставника), радно време секретаријата школе, обавезе странака и родитеља који проистичу из задатака у вези са извршењем прописа у области: пријема и кретања других лица у школи, односа родитеља према особљу школе, као и остале одредбе које обезбеђују адекватне услове за рад у школи.

Правила понашања

  • ученик је дужан да поштује правила школског живота и реда, појединачне одлуке органа школе, да се придржава прописа и чува углед ученика и школе;
  • ученици долазе у школи 15 мунута пре почетка наставе;
  • по доласку у школу, радници за превоз и негу деце уводе ученике у учионицу и воде бригу о деци до доласка наставника или стручног сарадника;
  • за време трајања великог одмора, родитељи који желе могу да уђу у учионицу и буду са својим дететом;
  • за време извођења наставе, родитељима није дозвољено кретање по просторијама школе.

Распоред звоњења

ПРВА СМЕНА ДРУГА СМЕНА
1.час 8.30 - 9.05 13.00 - 13.35
2.час 9.10 - 9.45 13.40 - 14.15
3.час 10.05 - 10:40 14.35 - 15.10
4.час 10.45 - 11.20 15.15 - 15.50
5.час 11.25 - 12.00 15.55 - 16.30
6.час 12.05 - 12.40 16.35 - 17.10