МЕНИ
ЗАТВОРИ
Мирјана Ћулум
Реедукатор психомоторике

Мирјана Ћулум
Реедукатор психомоторике
Mirjana Ćulum
Дипломирала сам на Дефектолошком факултету са звањем соматопед – рехабилитатор.
За ову професију заинтересовала сам се захваљујући својој мајци и њеном вишедеценијском дефектолошком искуству и раду у школи за децу са церебралном парализом и вишеструком ометеношћу „Миодраг Матић“. Од ње сам научила да је у овом послу најважније пружити деци безусловну љубав, јединство и спокој и на тај начин се са њима повезати.
Своје искуство у овој установи стицала сам од 2001. године радећи у предшколским развојним групама, корепетицији и на пословима психомоторне реедукације, као индивидуални реедукатор.
За мерило свог рада сматрам радост и нестрпљење са којим деца долазе и осмех и расположење са којим одлазе са третмана. Поред континуираног усавршавања, креативност у раду проналазим у размени позитивних искустава и доброј сарадњи са колегама.
Психомоторна реедукацијa, којој сам се посветила, је третман базиран на опажају и покрету и заснива се на вези између развоја личности и доживљаја телесне целовитости којом дете упознаје себе и свет који га окружује. Тродимензионалност ових вежби огледа се у повезивању покрета и емоционалног доживљаја који га прати са именовањем акције, чиме деца искуствено уче да разумеју суштину појма који треба да постане саставни део мисаоних процеса. Вежбе се одвијају индивидуално или у мањим групама и увек се полази од развојних потенцијала, онога у чему је дете добро.
Задатак је да се унапреди психосоцијални развој до социјалне адаптације, подстицање развоја чулног опажања, помагање ученику да јасније запажа и да се боље сналази у својој средини, развој моторике, моторичких вештина и спретности у манипулисању и кретању, координацији, контроли покрета, њиховој брзини, прецизности и равнотежи, богаћење сензомоторног и психомоторног искуства детета, емоционална стабилизација, развој говора и језика и виших когнитивних функција, припрема за учење почетног читања и писања, основних математичних представа и појмова и побољшање мотивације за савладавање наставних садржаја.
Веома је битно да вежбе имају лик игре, зато дођите да се играмо и растемо заједно!
Наставници наше школе