МЕНИ
ЗАТВОРИ
Марија Лазић
Психолог

Марија Лазић
Психолог
Marija Lazić

Школовање и образовање

Рођена сам у Лесковцу, где сам завршила основну школу и гимназију. Основне и мастер студије психологије завршила сам на Филозофском факултету у Београду.

Рад са децом

Уживам у раду са децом и адолесцентима.
У раду користим различите методе и технике попут когнитивно-бихејвиоралних, рационално-емотивних као и оне које су засноване на симболичком изражавању попут коришћења играчака, цртежа, играња улога, а све у циљу што оптималнијег психичког развоја и лакшег превазилажења тешкоћа. У раду са децом фокус ми је на подстицању емоционалног и когнитивног развоја, усвајању социјалних вештина, усвајању стратегија учења и подстицању мотивације за учење.
Наставници наше школе