МЕНИ
ЗАТВОРИ
Ивана Мрвошрвић
Одељенски старешина II/2

Ивана Мрвошевић
Одељенски старешина II/2
Ivana Mrvošević

Формално образовање:

 • 2001. Дефектолошки факултет, Универзитет у Београду Дипломирани дефектолог, соматопед
 • 1992. Гимназија Бора Станковић, Врање Медицинска сестра техничар

Неформално образовање:

 • 2022. Сертификат Етика и интегритет. Агенција за спречавање корупције. Београд
 • 2022. Обука Заштита деца са сметњом у развоју у случајевима занемаривања и дискриминација, злостављања и насиља. Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд. Платформа Чувам те.
 • 2021. Програм стручног усавршавања Управљање тимовима. Образовно креативни центар. Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ), Београд
 • 2021. Обука Обука за запослене – породично насиље. Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд. Платформа Чувам те.
 • 2021. Обука Стратегија у раду са ученицима који показују проблеме у понашању. Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд. Платформа Чувам те.
 • 2020. Програм стручног усавршавања Примена апликација код ученика са комуникацијским тешкоћама и проблемима у учењу. ОШ Милоје Павловић, Београд. Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ), Београд
 • 2020. Програм стручног усавршавања Пројектно орјентисана настава у зеленим темама и мултимедији. Образовно креативни центар. Београд. Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ), Београд
 • 2020. Програм обуке за запослене у образовању Дигитална учиниоца/дигитално компетентан наставник – увођење електронског уџбеника и дигиталних образовних материјала. Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ), Београд
 • 2017. Програм стручног усавршавања Социјалне вештине, модификација понашања и структурално учење код деце и особа са аутистичним спектром. ОШ Антон Скала, Београд. Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ), Београд
 • 2016. IV међународна научна конференција Специјална едукација и рехабилитација – рана интервенција, Суботица. Факултет за специјалну едукацију и рехабилитације, Универзитет Београд, Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ), Београд
 • 2015. Програм стручног усавршавања НТЦ Систем учења – развој креативног и функционалног размишљања. Савез учитеља Р. Србије. Београд. Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ), Београд
 • 2015. IV стручно-научни скуп са међународним учешћем Актуелности у едукацију у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју. Ресурсни центар за специјалну едукацију, Нови Београд. Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ), Београд
 • 2014. Обука Важност социоемоционалног развоја у третману деце од рођења до поласка у школу. Друштво дефектолога Србије, Институт за ментално здравље Београд. 2012. Стручно усавершавање Специјална школа као сервисни центар. ШСОО Милан Петровић, Нови Сад
 • 2012. Обука Мултимедија као покретач активног учење. Агенција за образовање, Нови Сад, Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ), Београд
 • 2011. Сертификат Општа реедукација психомоторике са релаксацијом, Институт за ментално здравље Београд
 • 2011.Сертификат Специфична реедукација психомоторике са општом дефектолошком дијагностиком. Институт за ментално здравље Београд
 • 2010. Програм стручног усавршавања Инклузивно образовање и индивидуални образовни план. Министарство просвете. Београд
 • 2009. Програм стручног усавршавања Саветодавни рад са децом и адолесцентима. Центар за реедукацију емоција и понашања Тврђава. Београд.
 • 2009. Програм стручног усавршавања Обука из дефектолошке дијагностике, реедукације и неуропсихолошке едукације. Центар за реедукацију емоција и понашања Тврђава. Београд.
 • 2008. Програм стручног усавршавања Реедукација психомоторике. Центар за реедукацију емоција и понашања Тврђава. Београд.
 • 2008. Програм стручног усавршавања Васпитни проблеми ученика и како их превазићи. Педагошко друштво Србије, Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ), Београд

Радно искуство:

 • 2003. и даље: Основна школа за децу са церебралном парализом „Миодраг Матић“ – наставник разредне наставе
 • 2015. и даље: Стални члан члан Интерресорне комисије Градске општине Звездара за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом

Додатна знања и вештине:

 • Познавање језика: Енглески (средњи ниво)
 • Рад са рачунаром: Internet, MS Office (Excel, Word, Power Point).
 • Возачка дозвола: Б категорије, активан возач.
 • Хоби: књижевност и писање прозе.

Личне особине:

Комуникативна, иновативна, флексибилна, љубазна, духовита. Велики тимски играч, али и индивидуалиста, спремна на изазове, посвећеност послу, велика љубав према деци и особама са посебним потребама. Пионир идеја које на посебан начин испуњавају дечију машту. Љубав према књигама и писању, као модел испољавања емотивности и креативности.
Наставници наше школе