МЕНИ
ЗАТВОРИ

Контакт

Директор школе

др Зоран Р. Андрејић

број тел: 011/3096-110

mail: osmiodragmatic@yahoo.com

Секретар школе

Јасна Јовић Вуковић

број тел: 011/2469-143

mail: sekretar.osmiodragmatic@gmail.com

Рачуноводство школе

Татјана Јевтић

број тел: 011/2469-143

mail: miodragmatic.seka@yahoo.com


Наша школа се налази у Београду, на општини Вождовац, у улици Браће Јерковић бр. 5.