OS Miodrag Matic OS Miodrag Matic
Контакт
Отворена врата
Провера знања
Кућни ред
Настава
×
OS Miodrag Matic

НАСТАВА У НАШОЈ ШКОЛИ

Рад О.Ш."Миодраг Матић" усмерен је ка континуираној едукацији и рехабилитацији деце са сметњама у развоју у ширу друштвену заједницу.Нашу школу похађају деца са церебралном парализом, односно са вишеструким сметњама у моторном, интелектуалном и сензорном развоју, као и у вербалној комуникацији. Ученици у нашој школи наставу похађају по редовном плану и програму, уз праћење и прилагођавање васпитно-образовног рада са индивидуалним развојним специфичностима сваког детета (индивидуални образовни план). Поред редовне наставе и ваннаставних активности, за ученике наше школе, због потребе за интензивнијим радом, организован је и индивидуално корективно-рехабилитациони рад, који подразумева активности психомоторних вежби, логопедски третман, као и психолошка подршка ученика, као и корепетицију. Стручни тим врши индивидуално праћење ученика, њиховог напретка, као потребе за прилагођавање наставних и ваннаставних активности специфичним потребама, способностима и могућностима сваког ученика понаособ.Запослени у школи имају великог искуства у тимском раду са ученицима са сметњама у развоју, као и у прилагођавању метода, индивидуализовању наставе према специфичним потребама и могућностима ученика.
Наша школа се налази у Београду, на општини Вождовац, у улици Браће Јерковић 5. Настава се одржава у оквиру 2 павиљона (оба павиљона се налазе у оквиру Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију).Рад О.Ш."Миодраг Матић" усмерен је ка континуираној едукацији и рехабилитацији деце са сметњама у развоју у ширу друштвену заједницу.
Нашу школу похађају деца са церебралном парализом, односно са вишеструким сметњама у моторном, интелектуалном и сензорном развоју, као и у вербалној комуникацији.
Ученици у нашој школи наставу похађају по редовном плану и програму, уз праћење и прилагођавање васпитно-образовног рада са индивидуалним развојним специфичностима сваког детета (индивидуални образовни план).
Поред редовне наставе и ваннаставних активности, за ученике наше школе, због потребе за интензивнијим радом, организован је и индивидуално корективно-рехабилитациони рад, који подразумева активности психомоторних вежби, логопедски третман, као и психолошка подршка ученика, као и корепетицију. Стручни тим врши индивидуално праћење ученика, њиховог напретка, као потребе за прилагођавање наставних и ваннаставних активности специфичним потребама, способностима и могућностима сваког ученика понаособ.Запослени у школи имају великог искуства у тимском раду са ученицима са сметњама у развоју, као и у прилагођавању метода, индивидуализовању наставе према специфичним потребама и могућностима ученика.
Наша школа се налази у Београду, на општини Вождовац, у улици Браће Јерковић 5. Настава се одржава у оквиру 2 павиљона (оба павиљона се налазе у оквиру Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију).

ГАЛЕРИЈА ФОТОГРАФИЈА

ЛЕТОПИС

Историја наше школе

Када је наша школа почела са радом, као и остали детаљи наше историје

Ко је био Миодраг Матић?

Упознајмо Миодрага Матића...

Развојни план

Развојни план наше школе од 2015/2016. до 2019/2020. године

Организација рада

Организација рада школе у току текуће школске године


© ОШ"Миодраг Матић"