OS Miodrag Matic OS Miodrag Matic
Контакт
Отворена врата
Провера знања
Кућни ред
Настава
×
OS Miodrag Matic

ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта. Прво полугодиште почиње у пoнедељак, 2. септембра 2019. године, а завршава се у петак, 31. јануара 2020. године. Друго полугодиште почиње у уторак, 18. фебруара 2020. године. Друго полугодиште завршава се у уторак, 2. јуна 2020. године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 16. јуна 2020. године за ученике од првог до седмог разреда.
У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.
Зимски распуст има два дела – први део почиње у понедељак, 30. децембра 2019. године, а завршава се у уторак, 7. јануара 2020. године, а други део почиње у понедељак, 3. фебруара 2020. године, а завршава се у понедељак, 17. фебруара 2020. године.
Пролећни распуст почиње у понедељак, 13. априла 2020. године, а завршава се у понедељак, 20. априла 2020. године.
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 17. јуна 2020. године, а завршава се у понедељак, 31. августа 2020. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у понедељак, 31. августа 2020. године. У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује РАДНО Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2019. године, Свети Сава 27. јануара 2020. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2020. године, Дан победе 9. маја 2020. године, Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 28. јуна 2020. године.
Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.
Петак, 8. новембар 2019. године обележава се као Дан просветних радника.
Ако је Дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди годишњим планом рада.
Ученици осмог разреда полагаће завршни испит у среду, 17. јуна 2020. године, у четвртак, 18. јуна 2020. године и у петак, 19. јуна 2020. године.

OS Miodrag Matic
Преузето са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, текст у целости се може преузети са сајта МПН

ГАЛЕРИЈА ФОТОГРАФИЈА

ЛЕТОПИС

Историја наше школе

Када је наша школа почела са радом, као и остали детаљи наше историје

Ко је био Миодраг Матић?

Упознајмо Миодрага Матића...

Развојни план

Развојни план наше школе од 2015/2016. до 2019/2020. године

Организација рада

Организација рада школе у току текуће школске године


© ОШ"Миодраг Матић"