OS Miodrag Matic
Контакт
Отворена врата
Провера знања
Кућни ред
Настава
×
OS Miodrag Matic

ЛЕТОПИС

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у понедељак, 03. септембра 2018. године, а завршава се у четвртак, 31. јануара 2019. године.
Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. јануара 2019. године.
Друго полугодиште завршава се у петак, 31. маја 2019. године за ученике осмог разреда, односно у петак, 14. јуна 2019. године за ученике од првог до седмог разреда.
У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.
Јесењи распуст почиње у петак, 9. новембра 2018. године,а завршава се у понедељак, 12. новембра 2018. године.
Зимски распуст има два дела-први део почиње у четвртак, 3. јануара 2019. године, а завршава се у уторак, 8. јануара 2019. године, други део почиње у петак, 1. фебруара 2019. године, а завршава се у четвртак, 14. фебруара 2019. године.
Пролећни распуст почиње у уторак, 30. априла 2019. године, а завршава се у петак, 3. априла 2019. године.
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у понедељак, 17. јуна 2019. године, а завршава се у петак, 30. августа 2019. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у петак, 30. августа 2019. године.
У школи се празнују и државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији. У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату-21. октобар 2018. године,Свети Сава- 27. јануар 2019. године празнује се радно, без одржавања наставе, исто као и Дан сећања на српске жртве холокауста,геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и то 22. априла 2019. године, Дан победе-9. маја 2018. године.
Свети Сава- 27. јануар 2019. године празнује се радно, без одржавања наставе, исто као и Видовдан-спомен на Косовску битку-28. јуна 2019. године.
Четвртак, 8. новембар 2018. године обележава се као Дан просветних радника.
Дaн школе обележиће се у петак, 01. јуна 2018. године.

ГАЛЕРИЈА ФОТОГРАФИЈА

ЛЕТОПИС

Историја наше школе

Када је наша школа почела са радом, као и остали детаљи наше историје

Ко је био Миодраг Матић?

Упознајмо Миодрага Матића...

Развојни план

Развојни план наше школе од 2015/2016. до 2019/2020. године

Јавне набавке

Јавне набавке ОШ "Миодраг Матић"

© ОШ"Миодраг Матић"